Dnia 6 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Sokołowie Młp. honorowy patronat nad konkursem objęli Polski Komitet Normalizacyjny oraz Starosta Rzeszowski. W spotkaniu podczas, którego odbył się finał konkursu udział wzięli: przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Zygmunt Niechoda, mgr inż. Paweł Górski, mgr inż. Joanna Mandziuk, p. Wicestarosta Marek Sitarz, p. Adam Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego, p. Dyrektor Antoni Kula, p. Wicedyrektor Anna Kolano, p. Małgorzata Dziadzo – Świder, p. Bogusława Chrostek oraz przedstawiciele i młodzież ze szkół, które brały udział w konkursie. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów z Technikum Logistycznego: Patryk Argasiński, Ewelina Mac i Izabela Wołoszyn. Uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa i nagrody pocieszenia.

W etapie wojewódzkim udział wzięło 36 uczniów, którzy wcześniej uzyskali czołowe miejsca w etapach szkolnych. Podczas finału wojewódzkiego uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat rozwoju normalizacji i jej znaczenia w życiu codziennym wygłoszonego przez przedstawiciela PKN – dr inż. Zygmunta Niechodę.

Celem konkursu było:

-zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego,

-zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami o normalizacji,

-rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej),

-uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo między innymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.

Poprzez udział w konkursie młodzież poszerzyła wiedzę z zakresu normalizacji i działalności PKN. Dzięki temu wiadomości wdrażane w procesie kształcenia przełożą się na rozwój świadomości potencjalnych (przyszłych) przedsiębiorców i pracowników. Zagadnienia ujęte w normach mają swój odpowiednik w życiu codziennym, dlatego też różnego rodzaju działania popularyzujące tę wiedzę i dające odniesienie do rzeczywistych sytuacji są potrzebne. Wiedza z zakresu normalizacji wdrażana w procesie kształcenia przełoży się na rozwój świadomości potencjalnych przedsiębiorców i pracodawców.

Zagadnienia odnoszące się do używania norm powinny być kształtowane we wczesnych etapach kształcenia, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, która się kształci w Liceum, Technikum i ZSZ. Uczniowie uzyskując tytuł technika w danym zawodzie i wychodząc po ukończeniu szkoły na rynek pracy muszą mieć ukształtowaną świadomość ważności norm i korzyści wynikających z ich stosowania.

                                          Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji-już za rok.