Przedmiot

Data/godz./sala

Klasa

matematyka

29.08.2016 r.

godz. 8.00

sala 211

1LO

2TL

30.08.2016 r.

godz. 8.00

sala 211

3TŻH/1

3TŻH/2

język angielski

29.08.2016 r.

godz. 8.00

sala 215

1TM

język niemiecki

29.08.2016 r.

godz. 8.00

sala 215

2TŻ

pracownia obsługi konsumenta

29.08.2016 r.

godz. 8.00

sala 215

3TŻH/2

chemia

30.08.2016 r.

godz. 8.00

sala 202

1TM

biologia

30.08.2016 r.

godz. 8.00

sala 202

2TŻ