Takie pytania stawiają sobie – podobnie jak ich poprzednicy – tegoroczni maturzyści. Szukając na nie odpowiedzi, uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół przyjęli zaproszenie na Dzień Otwarty Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, z którą Zespół Szkół współpracuje na różnych polach już kilka lat.

GALERIA ZDJĘĆ

Spotkanie maturzystów z regionu z jarosławską uczelnią odbyło się 16 marca 2016r. W ramach Dnia Otwartego nasi uczniowie zwiedzili Instytut Stosunków Międzynarodowych, Instytut Ochrony Zdrowia oraz Instytut Inżynierii Technicznej, wzięli też udział, w wybranych z bogatego programu, pokazach i imprezach towarzyszących, nie zabrakło także tradycyjnego poczęstunku przygotowanego przez gospodarzy.

 

Czasu na podjęcie decyzji co do kierunku dalszego kształcenia, jest coraz mniej, ale maturzyści go nie marnują – odwiedzili większość uczelni regionu, uczestniczyli także  w różnorodnych spotkaniach rekrutacyjnych i znają oferty szkół wyższych. Teraz tylko pozostaje czekać spokojnie na maturę i wszystko jasne!