W dniu 26 czerwca w Zespole Szkół w Kańczudze odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015, którą rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym. Po mszy na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego i uczniów naszej szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Przeworskiego – Pan Zbigniew Kiszka, Członkowie Zarządu – Pani Krystyna Sowa i Pan Zygmunt Zielonka,  przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Stanisława Żyła, Pani Marzena Blok i Pani Elżbieta Gonciarz, a także dyrektor firmy Axtone – Pan Grzegorz Jedynak i kierownik działu kadr  firmy Axtone – Pani Alicja Walawska-Bomba.

Pani Dyrektor Dorota Konieczna podziękowała za pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły rodzicom kończącym w obecnym roku szkolnym pracę w Radzie Rodziców.

Następnie pogratulowała uczniom,  którzy otrzymali promocję do następnej klasy i wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, które otrzymali: Agnieszka Dudek (II LO), Kiszka Martyna (II LO), Katarzyna Puć (II LO), Karolina Żyła (II LO), Gabriela Chmura (II TH), Natalia Pilch (III TH) i Agnieszka Hejnosz (III TŻ).

 Rodzice tych uczniów otrzymali z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne. Pani Dyrektor wręczyła także nagrodę Dyrektora Szkoły uczennicy Natalii Pilch.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Przeworskiego i Dyrekcja szkoły złożyli serdeczne podziękowania odchodzącemu na emeryturę Panu Lesławowi Łazarowi i odchodzącej z naszej szkoły pani Ewelinie Podstolak. W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej odchodzący nauczyciele otrzymali  Nagrody Dyrektora. Pan Starosta uroczyście wręczył Pani dyrektor Dorocie Koniecznej akt przedłużenia pełnienia funkcji dyrektora szkoły  na okres kolejnych 5 lat szkolnych, życząc jednocześnie Pani Dyrektor wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 

Pan Grzegorz Jedynak wręczył trzy stypendia ufundowane przez firmę Axtone uczniom o najwyższej średniej ocen w klasie Technikum Logistycznym, nad którą Axtone objął patronat. Byli to: Ewelina Mac, Izabela Wołoszyn i Kamil Ilasz. Ponadto czwórka uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły otrzymała stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze, które wręczył prezes Stowarzyszenia Pan Tomasz Krupiński. Stypendia otrzymali: Dawid Cynk (II LO), Natalia Pilch (III TH), Sebastian Rybacki (I TL) i Dawid Seremak (III TM).  Dowodem tego, że dla wielu był to rok pełen wyzwań, nowych doświadczeń, ale także licznych sukcesów stały się wręczone przez Dyrekcję Szkoły i Przewodniczącą Rady Rodziców nagrody książkowe, upominki oraz statuetki.

Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim dobrego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.