XIII Szkolny Konkurs Ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII


 

CELE:

– krzewienie i promowanie zasad poprawnej polszczyzny,

– doskonalenie znajomości zasad ortograficznych,

– promocja talentów i idei współzawodnictwa w konkursach edukacyjnych.

ZASADY UDZIAŁU:

– uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich klas liceum i technikum,

– z każdej klasy może wziąć udział dowolna liczba uczniów,

– chętni uczniowie powinni zgłosić swój udział nauczycielowi j. polskiego,

– w przypadku równej ilości punktów możliwa jest dogrywka.

NAGRODY:

– wszyscy uczestnicy otrzymują uwagi pozytywne do dziennika,

– sześciu uczestników z najlepszymi wynikami otrzymuje oceny ,, bdb”,

– trzy pierwsze osoby otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

ORGANIZATORZY: nauczyciele j. polskiego. 

TERMIN: 15. 04. 2015,sala 310, godz. 9.40

ZAPRASZAMY !