W ramach współpracy z Instytutem Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniu 21 stycznia grupa uczniów z klasy II i III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym współpracę przemyskiej uczelni ze środowiskiem dziennikarzy tworzących „Klub Galicyjski” oraz wystawie zdjęć polskich dziennikarzy pn.: Ukraina. Majdan 21 listopada 2013 – 22 lutego 2014. Rewolucja Godnośći, połączonej z projekcja filmu i wykładem gośćinnym wygłoszonym przez znanego lwowskiego historyka i publicyste dr Wasyla Rasewycza nt.„Ukraina: Zachód vs Wschód”.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Młodzież miała także możliwość zapoznania się z ofertę edukacyjną i nowoczesną bazą dydaktyczną uczelni. Ponadto wzięła udział w warsztatach zorganizowanych na wydziale socjologii i mechatroniki. Mamy nadzieję, że wyjazd pomoże uczniom wybrać właśćiwa drogę dalszego kształcenia.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p. K. Kulig, p. L. Szymańska i p. B. Drozd.