ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW        

 DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE     klasa humanistyczno-prawna    

                                                        klasa inżynierska 

                                                        klasa biologiczna

TECHNIKUM     technik logistyk   JEDYNY W POWIECIE !  

                                 klasa objęta patronatem AXTONE sp. z o.o. w Kańczudze

                         technik żywienia i usług gastronomicznych

                         technik hotelarstwa

                         technik mechanik

 ZSADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  kucharz   

                                                              mechanik-monter maszyn i urządzeń