PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W KAŃCZUDZE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

Typ Szkoły
profil, zawód

Cykl lata

Szkoła może realizować
program rozszerzony z przedmiotów:

Planowana liczba

oddz.

uczniów

Liceum Ogólnokształcące

klasa
humanistyczno-prawna

 

3

j. polski,
j. angielski, historia

3

90

klasa
inżynierska

 

matematyka, informatyka, fizyka

klasa
biologiczno-chemiczna

biologia, chemia, fizyka,

Technikum

technik logistyk

4

geografia, matematyka

4

120

 

technik żywienia
i usług gastronomicznych

 

biologia, matematyka

 

technik hotelarstwa

 

j. angielski, geografia

 

technik mechanik

 

matematyka,

fizyka

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

kucharz

 

3

2

60

 

mechanik-monter maszyn    i urządzeń