OGŁOSZENIE

W ramach realizacji projektu pod nazwą

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

rozpoczynamy rekrutację uczniów Technikum

na następujący kurs:

  • Kurs „ Prawo jazdy kat. B” – ( termin: maj, czerwiec 2015)-

uczniowie pełnoletni lub na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia z kl. 1, 2, 3 TH, TŻ.  

Rekrutacja trwa do 24 kwietnia 2015 r.!!!

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl, na tablicy ogłoszeń (I i II piętro) oraz w biurze projektu- sala 305 (II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do p. D. Kozłowskiej .