W środę, 22 kwietnia 2015r. odbyła się w naszej szkole XII edycja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej „W harmonii z naturą”.

GALERIA ZDJĘĆ

Tematem wiodącym konkursu były odnawialne źródła energii, zgodnie z przyjętym dla tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi hasłem „ Z energią zmieńmy źródła”. Dziewiętnastu uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum zmagało się z testem złożonym z 30 pytań sprawdzających wiedzę ogólnoprzyrodniczą oraz świadomość młodzieży dotyczącą zmian zachodzących we współczesnym świecie i możliwości ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Drugim tematem przewodnim było podobnie jak w latach poprzednich zdrowie człowieka jako wynik zmian środowiska oraz przyjmowanych świadomie postaw życiowych. Ten aspekt konkursu podyktowany jest faktem, że nasza szkoła od kilku lat realizuje zalecenia prozdrowotne w ramach przynależności do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz program zapobiegania otyłości KIK 34.Zagadnieniom ochrony zasobów naszej Planety oraz promowaniu zdrowego stylu życia poświęcona była też prezentacja multimedialna dla społeczności szkolnej przygotowana pod opieką pań: Bernadety Bar i Danuty Płoskoń.Wyniki konkursu „ W harmonii z naturą” przedstawiają się następująco:

I miejsce – Piotr Sykała – uczeń klasy III TŻ
II miejsce – Mateusz Szałajko – uczeń klasy III TŻ
III miejsce – Dawid Cynk – uczeń klasy II LO

Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych: Grażyna Dzierga, Danuta Płoskoń i Tomasz Krupiński. Uroczystego wręczenia nagród laureatom dokonała Pani Dyrektor Dorota Konieczna w obecności wszystkich uczestników i organizatorów. Miłym akcentem na zakończenie konkursu był poczęstunek wszystkich jego uczestników ekologicznymi jabłkami