Samorząd uczniowski wraz z opiekunem p. Agatą Stącel od marca do maja 2015 r. przeprowadził wśród uczniów i nauczycieli szkoły akcję ekologiczną pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy, odbierz nowy aparat fotograficzny”, polegającą na zbiórce zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii, które zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Akcja ekologiczna nawiązywała do międzynarodowego Dnia Ziemi 2015, a jej celem było promowanie postaw ekologicznych, gdyż zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie takie jak np. kadm i ołów – wyrzucone zatruwają znaczne ilości wody i gleby. Przeprowadzając akcję szkoła wzięła tym samym udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez firmę EKOPHONE, która zajmuje się zbieraniem zużytych telefonów komórkowych.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się w akcję i w niespełna dwa miesiące samorząd uczniowski zebrał 33,5 kg telefonów. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy laureatem akcji i nasza szkoła znalazła się na liście 12 szkół w Polsce, które wykazały się największą aktywnością i uzyskały najlepsze rezultaty przeliczając ilość zebranych telefonów w kg do ilości uczniów w placówce. W nagrodę otrzymamy cyfrowy aparat fotograficzny.

Samorząd uczniowski bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję