SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

W obecnym roku szkolnym stoi przed Państwem trudna decyzja, którą będziecie podejmować wspólnie ze swymi dziećmi – decyzja o dalszym kierunku i kształcie ich nauki. Warto pamiętać, że przemyślany wybór szkoły może pomóc młodym ludziom w określeniu dalszej drogi życia.

 

Mając to na uwadze proponujemy, aby rozważyli  Państwo wybór Zespołu Szkół w Kańczudze. Za takim wyborem stoi szereg argumentów, przede wszystkim potwierdzona wynikami duża zdawalność egzaminów zewnętrznych, która nie odbiega od  wyników innych szkół w powiecie, dobrze przygotowana kadra nauczycielska (nauczyciele dyplomowani, egzaminatorzy OKE), dobrze wyposażone sale lekcyjne, szeroka oferta edukacyjna. Na uwagę zasługuje też m.in. wysoki  poziom bezpieczeństwa wspomagany systemem monitoringu i potwierdzony Certyfikatem BEZPIECZNA SZKOŁA. Ponadto panująca w szkole atmosfera życzliwości sprawia, że nie jest ona molochem połykającym indywidualność  i wyjątkowość ucznia,  jak to się często zdarza w tzw. „dużych” szkołach.         

Szanowni Państwo! Wasze dzieci powinny wyrastać w środowisku, które sami tworzycie, w otoczeniu wartości, które są Wam bliskie. Taką możliwość daje szkoła położona ,,niedaleko od domu”. Daje też możliwość  kontroli nad rozkładem uczniowskiego dnia, co w sytuacji licznych zagrożeń stojących na drodze młodego człowieka może się okazać niezwykle istotne. Powyższa charakterystyka nie wyczerpuje oczywiście listy argumentów przemawiających na korzyść naszej szkoły.

Zachęcamy Państwa  do odwiedzenia Zespołu Szkół w Kańczudze, do  bezpośrednich kontaktów z nauczycielami i pracownikami szkoły, co może być  okazją do zapoznania się z realizowanymi w szkole projektami i programami.

Mamy nadzieję, że kierując do Państwa te słowa przyczynimy się do podjęcia trafnych decyzji.

Dyrekcja i  Nauczyciele  Zespołu Szkół w Kańczudze

Rada Szkoły przy Zespole  Szkół w Kańczudze