Okazja do spotkania się w Zespole Szkół uczniów z różnych gimnazjów była kolejna edycja Konkursów Mickiewiczowskich organizowanych przez nauczycieli j.polskiego, a związanych z obchodami Dnia Patrona.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Konkursy odbyły się 17 grudnia 2014 roku. Młodzież uczestniczyła w VI Konkursie Plastycznym i VII Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza. Patronatem Honorowym wymienione konkursy objął Uniwersytet Rzeszowski oraz Państwowa Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Techniczna z Jarosławia. Nagrody ufundował Bank Spółdzielczy Dynów o. w Kańczudze oraz Rada Szkoły i Rada Rodziców z Zespołu Szkół, a także Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze.

Na konkurs zgłosiło się w obu kategoriach (gimnazja i uczniowie ZS) 59 uczestników. Zarówno prace plastyczne jak i recytacje podejmowały różnorodne tematy i motywy twórczości tego wielkiego romantyka. Kolejny raz okazało się, że Jego poezja może stanowić zródło inspiracji dla młodych ludzi.

Jury przyznało nagrody:

TURNIEJ RECYTATORSKI

W kategorii GIMNAZJA:

I miejsce – Martyna Szczepańska, Gimnazjum nr 1, Przeworsk

II miejsce – Antonina Kaweńska, Gimnazjum, Manasterz

II miejsce – Angelika Konieczny, Gimnazjum, Gorliczyna

III miejsce – Barbara Pieniążek, Gimnazjum, Urzejowice

III miejsce – Natalia Dudziak, Gimnazjum nr 1, Przeworsk

W kategorii SZKOLY PONADGIMNAZJALNE:

I miejsce – Piotr Szczygieł, klasa III LO

II miejsce – Agnieszka Dudek, klasa II LO

III miejsce Sandra Dytrych, klasa II LO

Jury przyznalo WYRÓZNIENIA:

– Aldona Florek, Gimnazjum, Pantalowice

– Anita Drabik, Gimnazjum Krzeczowice

– Natalia Rzepa, Gimnazjum, Łopuszka Wielka

– Monika Jawniak, klasa I TŻ

TURNIEJ PLASTYCZNY:

W kategorii GIMNAZJUM:

I miejsce – Kamil Głąb, Gimnazjum, Kańczuga

II miejsce – Krystian Drabik, Gimnazjum, Siedleczka

III miejsce – Gabriela Fąfara, Gimnazjum, Pantalowice

III miejsce – Karolina Pączka, Gimnazjum, Siedleczka

W kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

I miejsce – Dorota Futoma, klasa III LO

II miejsce – Martyna Kiszka, klasa II LO

II miejsce – Gabriela Jabłońska, klasa III LO

III miejsce – nie przyznano

Jury przyznało WYRÓŻNIENIA:

– Kamil Pilch, Gimnazjum, Siedleczka

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy a nauczycielom i dyrekcjom szkół dziękujemy za udział w Turniejach.

Rywalizacja konkursowa przebiegała w miłej i koleżenskiej atmosferze. Mamy nadzieję, że zgodnie z założeniem konkursów, służyły one zacieśnieniu współpracy między szkołami i wymianie doświadczeń.

Warto nadmienić, że urozmaiceniem konkursowych zmagań był poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia.