W dniu 21 listopada 2014 roku rodzice naszych uczniów wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku p. Justyna Kałamarz. Tematyka obejmowała szeroko rozumiana profilaktykę zdrowotną, a szczególnie temat dopalaczy i skutków ich zażywania przez młodzież.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Przedstawione sposoby szkodzenia, działania, a także pułapki substancji psychoaktywnych, zwłaszcza designer drugs czy aspekty prawne związane ze sprzedażą dopalaczy na pewno poszerzyły wiedzę rodziców i uświadomiły konieczność reagowania w sytuacji, gdy podejrzewają, że dziecko mogło miec kontakt z dopalaczami lub innymi środkami psychoaktywnymi.

Po spotkaniu rodzice mogli zaopatrzyć się w ulotki o tematyce związanej z róznymi zagrożeniami, które czyhaja na młodzież (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol, leki).Można zatem oczekiwać, że prelekcja i prezentacja multimedialna w zadawalającym stopniu obudziły świadomość społeczną i zainicjują szereg działań zapobiegających zachowaniom ryzykownym.

pedagog szkolny Katarzyna Kulig