WODA – cenne źródło życia” to tytuł drugiego projektu edukacyjnego z zakresu tematycznego: prawo do wody, w ramach projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”, zaplanowanego przez zespół projektowy do realizacji w II semestrze. Zespół uczniowski wraz z opiekunkami chcę ukazać uczniom i nauczycielom ZS problem dostępu do wody w krajach globalnego południa i zapoznać z pojęciem Wirtualnej wody, a także wskazać sposoby pomocy mieszkańcom krajów o ograniczonym dostępie do wody na przykładach pomocy PAH. Do działan jakie będą podejmowane należą m. in. kampania informacyjna w ramach Światowego Dnia Wody obchodzonego 22 marca, warsztaty z uczniami prowadzone przez trenerów PAH i akcja charytatywna pod hasłem „Studnia dla Południa”.