W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerów Polskiej Akcji Humanitarnej, w których uczestniczyli uczniowie klas I i II LO.

GALERIA ZDJĘĆ

Pierwszy warsztat „Woda jako prawo człowieka” odbył się 24 marca – prowadząca była pani Paulina Trojanowska. Podczas 3-godzinnych zajeć Trenerka przybliżyła uczniom temat problemów globalnych dotyczacych głównie prawa i dostępu do wody. Drugi warsztat nt. „Wirtualnej wody” odbył się 4 kwietnia a poprowadził go pan Piotr Gaweł. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat zapotrzebowania na wode pitną na świecie oraz globalnych zalezności wynikających z nadmiernego zużycia wody do produkcji towarów i usług.

Trenerzy w bardzo ciekawy i praktyczny sposób ukazali uczniom problemy wspólne dla całej ludzkości, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność poszukiwania potencjalnych rozwiązań. Zarówno tematyka jak i forma warsztatów bardzo podobały się uczniom, którzy z dużym zaangażowaniem rozwiązywali wyznaczone zadania.

Jedna z uczennic wspomina: Warsztaty z trenerem PAH byly bardzo interesujące, rozszerzyły nasze wiadomości na temat wirtualnej wody, uświadomiły nam jak wielką wagę należy przywiązywać do oszczędzania wody, a także jak wielkie znaczenie mają nasze codzienne wybory np. wybór między kupnem produktów lokalnych a kupnem produktów eksportowanych z innych krajów. Podczas tego spotkania wyświetlony był bardzo ciekawy film dotyczący całej drogi produkcji wybranych produktów (T-shirty, produkty żywnościowe). Praca w grupach umożliwiła nam głębsze zrozumienie wzajemnych oddziaływań państwowych gospodarek.