TECHNIKUM LOGISTYCZNE POD PATRONATEM FIRMY AXTONE sp. z o.o. w KAŃCZUDZE

 

 

Nawiązanie współpracy między Zespołem Szkół w Kańczudze a firma AXTONE sp. z o.o. w Kańczudze sprzyją lepszemu przygotowaniu młodzieży do wykonywania pracy w wybranym zawodzie, dając im możliwość czerpania wiedzy nie tylko szkolnej, ale i praktycznej.

W ramach patronatu, firma AXTONE sp. z o.o. w Kańczudze zapewnia uczniom:

* miejsce do odbycia praktyk zawodowych

* wyposażenie pracowni logistycznej poprzez zakup tablicy interaktywnej

     z towarzyszącym jej sprzętem o wartosci 12 000 zl.

* trzy stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce

     w wysokości od 100 do 200 zl miesięcznie.

 

Stypendia zostaną przyznane po zakończeniu I semestru.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 

WYCIECZKA KLASY I TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO DO FIRMY AXTONE sp. z o.o. w Kanczudze

 

 WYCIECZKA KLASY I TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO DO FIRMY AXTONE sp. z o.o. w Kanczudze rok 2017