Dnia 25 lutego 2014 r. gościł w naszej szkole Pan Bogusław Urban, reprezentujący Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Stowarzyszenie uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych, a terenem jego działania jest 5 gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Stypendystka Stowarzyszenia została ubiegłoroczna maturzystka z naszej szkoły: Karolina Dolna, która uzyskała wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i utrzymuje wysoką średnią po I semestrze studiów na Politechnice Rzeszowskiej. Otrzymała ona stypendium w wysokości 500 zl. miesięcznie, które będzie wypłacane przez cały okres studiów, jesli utrzyma wysoką średnią.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli Pani Dyrektor Dorota Konieczna, Rodzice Karoliny oraz uczniowie z klasy III LO, którzy mieli okazje porozmawiać ze stypendystka. Pan Boguslaw Urban przedstawił warunki konieczne do spełnienia, by zostćc stypendystą Stowarzyszenia i wyraził nadzieję, że w przyszłym roku kolejna osoba z naszej szkoły spełni wymagane kryteria.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania stypendium można znaleźć na stronie:

http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/stypendia-pomostowe-dyplom-z-marzen-2012-2013,346.html