4 kwietnia 2014 roku pedagog szkolny p. Katarzyna Kulig zorganizowała warsztaty dla uczniów klas promocyjnych prowadzone przez p. Justyne Kałamarz – pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku. Zajęcia przeprowadzono w ośmiu klasach – dotyczyły profilaktyki zdrowotnej, głównie uzależnień i ich wpływu na zachowanie młodzieży.

GALERIA ZDJĘĆ

Prowadząca omówiła m.in. symptomy uzależnionego nastolatka, a szczególnie listę podstawowych sygnałów ostrzegawczych każdej kategorii uzależnienia (narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna). Na zakończenie uczniowie wypełnili ankietę z zakresu profilaktyki uzależnień dla potrzeb PSS-E w Przeworsku. Mamy nadzieję, iż przekazane treści umocniły uczniów w przekonaniu, że ludzie swoimi wyborami kształtują własną przyszłość.