W ramach realizacji projektu zorganizowano staże dla uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik mechanik. Podczas minionych wakacji skorzystało z nich 42 uczniów naszej szkoły. Mogli oni zapoznać się ze środowiskiem swojego zawodu, zdobyli pierwsze doświadczenia i otrzymali wynagrodzenie za pracę w formie stypendium stażowego.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Staże odbywały się w firmach i zakładach branży gastronomiczno- hotelarskiej oraz mechanicznej, z którymi szkoła od wielu lat wspólpracuje. Zarówno pracodawcy, jak i uczniowie wyrazili pozytywne i zadowalające opinie. Dzięki nawiązanej współpracy przedsiębiorcy mogą stać się w przyszłości potencjalnymi pracodawcami dla tych młodych ludzi.

 

Po zakończonym stażu każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży oraz bieżącą kontrolę sprawował koordynator ds. staży p. Monika Nawojska.