8 marca 2014 roku w salce katechetycznej przy Kościele Parafialnym w Kańczudze odbyło się spotkanie członów i opiekunów szkolnych kół Caritas. Uczestniczyli w nim uczniowie z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze pod opieką p. Krystyny Kędzior-Mroziak,
  • Gimnazjum w Manasterzu pod opieką ks. Tadeusza Szczupaka,
  • Zespół Szkół w Kańczudze pod opieką p. Danuty Płoskoń,
    p. Katarzyny Kulig i ks. Pawła Pernala.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Organizatorem i prowadzącym był ks. Witold Burda reprezęntujący Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

 

Podczas spotkania, które odbyło się w miłej i radosnej atmosferze przy zaangażowaniu wszystkich członków, odmówilismy wspólną modlitwę oraz wymieniliśmy doświadczenia z prowadzonych akcji. Przekazaliśmy jednocześnie wnioski i uwagi organizacyjne do zwierzchników Caritas
w Przemyślu. Na zakończenie zaplanowalismy kolejne spotkanie, które będzie budowało wspólnotę dzieci, młodzieży i opiekunów, zaangażowanych
w szerzenie pracy charytatywnej. Chcemy się wspierać w poczynaniach zmierzających do inspirowania i tworzenia nowych inicjatyw, które pozostaną na trwałe w sercach ludzi potrzebujących.