Chcąc efektywnie realizować prozdrowotną ścieżkę edukacyjną Zespół Szkół w Kańczudze realizuje zadanie 2 Projektu Kik/ 34 – „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży”. W ramach realizacji jednego z działan projektu edukacyjnego zorganizowano spotkania z pracownikiem Wydziału Medycznego Katedry Dietetyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W spotkaniach wzięły udział następujące klasy: II LO, III LO, II TH, II TM, III TM, III TŻH oraz IV TŻH. Uczniowie z ww klas wzięłi udział w dwóch prelekcjach: „Zasady prawidłowego Żywienia” oraz „ Ustalanie zapotrzebowania na energię”.

GALERIA ZDJĘĆ

Prelekcja dotycząca „Zasad prawidłowego żywienia” miała na celu zapoznać uczniów z podstawowymi zasadadami żywienia, dzięki czemu uczniowie potrafili wymienić podstawowe grupy produktów i wskazać czego są źródłem. Dowiedzieli się ponadto w jaki sposób zastępowąć produkty o wysokiej wartości kalorycznej i niskiej wartości odżywczej produktami polecanymi z żywieniowego punktu widzenia. W części praktycznej uczniowie na podstawie własnego całodziennego jadłospisu eliminowali błędy żywieniowe poprzez zamianę lub wprowadzenie do jadłospisów produktów polecanych z żywieniowego punktu widzenia.

 

Podczas prelekcji „Ustalanie zapotrzebowania na energie” uczniowie mieli okazję nauczyć się, jak oszacować własne zapotrzebowanie na energię z uwzględnieniem podstawowej i ponad podstawowej przemiany materii. Ponadto młodzież dowiedziała się, jak określić wydatek energetyczny w zależności od poziomu aktywności fizycznej. W części praktycznej uczniowie wyliczali swoje indywidualne zapotrzebowanie na energie szacując w pierwszej kolejności podstawową przemianę materii, a następnie dobierając charakterystyczny dla siebie współczynnik aktywności fizycznej. Wyliczona wartość odnosili do odpowiednich norm dla wieku i płci. Ponadto uczniowie analizowali jak zmienia sie ich wydatek energetyczny w ciągu dnia w zależności od zmiennego poziomu aktywności fizycznej oraz wyliczali czas trwania wybranych form aktywności fizycznej potrzebny do wydatkowania energii spożytej z przykładowymi produktami.

Poza udziałem w spotkaniach wśród uczniów przeprowadzono pomiary obwodów poszczególnych części ciała. Sprawdzono również poziom wiedzy uczniów na początku i końcu każdej prelekcji za pomocą odpowiednich testów sprawdzających.