Dobra tradycja Zespołu Szkół jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym z Wyższa Szkołą Techniczno-Ekonomiczną z Jarosławiu. Właśnie w ramach tej współpracy na zaproszenie PWST-E młodzież ZS uczestniczyła w dniu 28 marca 2014 r. w cyklu warsztatów promujących kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze wśród uczniów szkół średnich.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Celem tego spotkania akademickiego była też popularyzacja zawodu inżyniera, który dla wielu młodych ludzi może stanowić ciekawą perspektywę zawodową. Organizatorami spotkania były instytucje: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PWST-E, na terenie której odbywały się warsztaty. Na wyjazd do Jarosławia zglosiły się 52 osoby z klas I LO, II LO, II TM. Młodzież wyjechała pod opieką p. K. Kulig, p. L. Szymańskiej, p. D. Kozłowskiej, p. M. Mazur. Wyjazd należy zaliczyć do udanych, nie tylko ze względu na ciekawą tematykę poszczególnych wykładów, ale także dlatego, że szkoła otrzymała w prezencie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezent w postaci mikroskopu LCD o dużej wartości materialnej.

Natomiast uczestnicy spotkania mogli się przekonać, że nauki ścisłe są tymi, które warto studiować.