Przy realizacji programu „Otwarta firma- Pracownik – przedsiębiorca-przedsiębiorstwo” w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 20 listopada 2014 r. uczniowie Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Siedleczce pod opieką nauczyciela odwiedzili naszą szkołę. Uczestnicy mieli możliwość udziału zarówno w zajęciach praktycznych, obserwując wypiek ciasteczek oraz w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli. Ponadto zapoznali się z zapleczem dydaktycznym naszej szkoły m.in.: pracownią hotelarską dla zawodu technik hotelarstwa, pracownią gastronomiczną dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, pracownią mechaniczną dla zawodu technik mechanik oraz innymi pracowniami, w których uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących.

Jesteśmy przekonani, że pozwoli im to właściwie zaplanować karierę edukacyjną zawodową oraz ułatwi im to też podjęcie decyzji w jakim kierunku będą się kształcić po ukończeniu gimnazjum.