OCHOTNICZE HUFCE PRACY ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”

 

  Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Przeworsku, jednostki OHP mieszczące się przy ulicy Lwowskiej16 zapraszają młodzież uczącą się oraz osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia do wziecia udziału w projekcie „ OHP jako realizator usług rynku pracy” wspłfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia aktywizacyjne, cykle indywidualnych i grupowych informacji oraz porad zawodowych mają miejsce przez cały rok kalendarzowy

 

Głównym celem projektu jest umożliwienie dostępu do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Osoby zarejestrowane w jednostce mają dostęp do aktualnych ofert pracy oraz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach. Oferta Punktu Pośrednictwa jest ofertą atrakcyjną dla uczniów, daje możliwość znalezienia dodatkowego, chociaż krótkotrwałego zarobku, a także stwarza możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, które odpowiadają zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy.

Sporządzłla: Lidia Pacholasz – Doradca Zawodowy – stażysta MCK Przeworsk                                                        11.03.2014