W dniach od 27 lutego do 1 marca 2014 r. koordynatorki projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” pani Agata Stącel i pani Małgorzata Liszka-Wołoszyn uczestniczyły w międzynarodowym seminarium z zakresu edukacji globalnej.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Seminarium odbyło się w Morach pod Warszawą i miało na celu pogłębianie wiedzy z zakresów tematycznych dotyczących projektu oraz wymiane doświadczeń z realizacji projektu z nauczycielami z Polski i Niemiec, jak również z przedstawicielami ORE i MEN. Podczas seminarium prowadzono dyskusję metoda Open space na tematy dotyczące m. in. dobrych praktyk w prowadzeniu projektów szkolnych, delegowania zadań w projekcie i angażowania młodziezy do działania. Dużo uwagi poświęcono ponadto edukacji globalnej na lekcjach zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i ścisłych. Seminarium było dla nauczycieli bardzo ciekawym i kształcacym doświadczeniem.