W dniu 6 czerwca 2014 r. w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca realizowany projekt edukacyjny, na którą została zaproszona cała społecznosść szkolna. Konferencje przygotowały uczennice z zespołu projektowego wraz z koordynatorkami.

GALERIA ZDJĘĆ

Składała się ona z trzech etapów: prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, quizu sprawdzającego wiedzę dla klas zaangażowanych w projekt i prezentacji filmów edukacyjnych. Quiz wiedzy o PAH wygrała klasa I LO. Zwyciezcom serdecznie gratulujemy! Podsumowując roczną pracę, można stwierdzić, że udział w projekcie był dla uczniów i nauczycieli szansą wzbogacenia wiedzy z zakresu globalnego wymiaru problemów. Nauczyciele wymienili doświadczenia z nauczycielami z Niemiec i z Polski, spotkali się z ciekawymi osobami z sektora pozarządowego z bogatym doświadczeniem w pracy humanitarnej oraz przedstawicielami instytucji oświatowych. Udział w projekcie był również świetną okazją do zaangażowania się w działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, uświadomienia zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką sami w nich pełnimy i zmiany, jakiej możemy dokonać. W trakcie realizacji projektu mlodzież nabyła umiejętności planowania, pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań.