Po raz pierwszy w naszej szkole 16 i 17 czerwca 2014 r. został przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w szczególnosci kwalifikacje T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji. Do cześci pisemnej i praktycznej przystąpiło 24 uczniów klasy drugiej technikum hotelarstwa.

GALERIA ZDJĘĆ

W dniach 23.06-25.06.2014 r. odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do etapu pisemnego przystapiło ogółem 40 abiturientów: z TH – 9, z TM – 20 1 ubiegłoroczny absolwent szkoły, z TŻ – 10.

Do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystapiło ogółem 40 abiturientów: z TH – 9 oraz 2 ubiegłorocznych absolwentów szkoły, z TM 19 i z TŻ 10 zdających.