Dzień Patrona obchodzony był 20 grudnia 2013r. i był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym roku myśl przewodnia programu brzmiała:

„(…) w chłopskiej stajni sie urodził,

Odtąd więc wszystkie stany porównał i zgodził”.

GALERIA ZDJĘĆ

Uroczystości rozpoczęły się Msza Św. w kościele parafialnym, która zgromadziła zaproszonych gości, nauczycieli i młodzież. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy przeszli do szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Pani Dyrektor powitała licznie zgromadzonych gości, a następnie delegaci uczniów zlożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą pamiątkową ku czci Adama Mickiewicza.

 

Część pierwszą zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie sztandaru.

Część druga dotyczyła podsumowania wyników konkursów towarzyszących obchodom Dnia Patrona. Podsumowując konkursy związane z życiem i twórczoscią Adama Mickiewicza, Pani Dyrektor szczególne podziękowania złożyła tym nauczycielom gimnazjów, którzy przygotowali uczniów do konkursów recytatorskich i plastycznych oraz wręczyła podziękowania dla szkół.

Kolejna część uroczystości poprowadzili uczniowie, którzy przygotowali fragmenty inscenizacji Pana Tadeusza. Część artystyczną uświetnił polonezem zespół „Sieteszanie” z Sieteszy.

Występ uczniów zakończyły życzenia Pani Dyrektor oraz symboliczne przełamanie się opłatkiem z uczniami.

                  Uroczystości przebiegały w spokojnej, serdecznej atmosferze.