26 lutego 2014 roku pedagog szkolny zorganizował wyjazd 40 maturzystów z liceum i technikum na DZIEŃ OTWARTY Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

GALERIA ZDJĘĆ

Podczas spotkania młodzież zapoznała się z ofertą dydaktyczna uczelni, z kadrą i studentami poszczególnych kierunków studiów oraz przedstawicielami organizacji studenckich i kół naukowych. Uczniowie zwiedzili nowoczesną i w pełni skomputeryzowaną Bibliotekę oraz wybrane przez siebie instytuty: Instytut Ochrony Zdrowia, Instytut Ekonomii i Zarządzania oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych.

 

W trakcie dnia otwartego maturzyści uzyskali informacje o kryteriach przyjęć oraz zasadach rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. Na zakończenie pobytu uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, ale niestety nie wszystkim udało się z niego skorzystać. Opiekę nad młodzieżą pełniły p. Katarzyna Kulig, p. Lucyna Szymańska i p. Beata Drozd.