12 lutego grupa uczniów Technikum Hotelarstwa i Technikum Żywienia uczestniczyła w wykładzie pt: „ O czym mówią stare listy? Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z rodziną Lubomirskich jako dokument obyczajowy epoki romantyzmu”, który wygłoszony został przez panią mgr Bożenę Figiele. Spotkanie odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece
w Przeworsku.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Pani Bożena Figiela w ciekawy sposób opowiedziała mlodzieży o przyjaźni łączacej naszego wielkiego poetę z Jerzym Lubomirskim- Ordynatem Przeworskim. Podkresliła, że ich korespondencja z tamtego okresu ukazuje wzajemne relacje między rodzinami Krasińskich i Lubomirskich oraz jest skarbnica wiedzy o epoce romantyzmu i w pełni oddaje jej lokalny koloryt.

Spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze, wzbudzając żywe zainteresowanie ze strony naszych uczniów i pozostałych gości.