Dnia 20.11.2013 r. odbyła się wycieczka turystyczno – edukacyjna kl. 2TM do Skansenu – Zagrody w Markowej, B&P Engineering i Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku.

GALERIA ZDJĘĆ

Zwiedzanie Skansenu poprzedziło opowiadanie Przewodnika – Pana Józefa Baka o powstaniu wsi Markowej, a także podkreślenie, że własnie w tym dniu nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Ulmów (jest to pierwsze w Polsce Muzeum poświęcone Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej). Dowiedzieliśmy się również o tragicznej historii rodziny Ulmów. Następnie zwiedziliśmy chatę gospodarza, chatę biedniacką, olejarnie, kuźnie, stodołę, studnie z żurawiem, młyn, stajnie. Pan Przewodnik interesująco opowiadał i pokazywał nam szereg przedmiotów pochodzących z tamtych czasów.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie zakładu przemysłowego „B&P Engineering” w Przeworsku. Uczniowie zostali oprowadzeni po wszystkich działach i halach produkcyjnych. Największe zainteresowanie uczniowie wykazali podczas pracy maszyny, na której dokonuje się laserowego cięcia blachy. Nowe technologie wzbudziły duże emocje i „baczne” przyglądanie się wykonywanej pracy.

Na zakończenie naszej wycieczki udaliśmy się do Powiatowego Urzedu Pracy (PUP). Tam z kolei po wyczerpującym zwiedzaniu skansenu i zakładu, uczniowie mogli spokojnie usiąść na wygodnych krzesłach i jednocześnie odpocząć, wsłuchując się w prezentację przygotowaną przez Panie z PUP. Wizyta w PUP miała na celu zapoznanie uczniów z zadaniami, które spoczywają na Urzędzie, chociażby poradnictwo, czy różnego rodzaju szkolenia.

Prezentacja w PUP zakończyła naszą wycieczkę. W tym dniu towarzyszyła nam piękna pogoda, co również wpłynęło na integrację zespołu klasowego. Zapewne zmęczeni, ale z bagażem różnych wrażeń, wniosków i spostrzeżeń wróciliśmy szczęśliwie do Kańczugi.

Za sprawowanie nadzoru wychowawczego nad uczniami podczas wyjazdu czuwały: Pani Ewa Jodłowska – Zając oraz Pani Marta Pleśniak.