13 marca 2013 roku pedagog szkolny Katarzyna Kulig zorganizowała wyjazd44 maturzystów z liceum i technikum na DZIEŃ OTWARTY Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Podczas spotkania młodzież zapoznała się z ofertą dydaktyczną uczelni zawodowej, z kadrą dydaktyczną i studentami poszczególnych kierunków studiów oraz przedstawicielami organizacji studenckich i kół naukowych. Uczniowie zwiedzili nowoczesną i w pełni skomputeryzowaną Bibliotekę oraz wybrane przez siebie instytuty: Instytut Inżynierii Technicznej, Instytut Ochrony Zdrowia oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania. W trakcie dnia otwartego maturzyści uzyskali informacje o kryteriach przyjęć oraz zasadach rekrutacji w roku akademickim 2013/2014, a także o sprawach bytowych studentów. Wzięli również udział w multimedialnych prezentacjach, pokazach i wykładach m.in. Uzależnienia wśród młodzieży”, „Zaburzenia Odżywiania”. 

Na zakończenie pobytu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz gorącą kiełbaskę.

Opiekę nad młodzieżą pełniły p. pedagog, p. L. Szymańska i p. B. Bar.