W dniu 11 pazdziernika 2013 roku w Zespole Szkół w Kańczudze obchodziliśmy uroczyście Święto Komisji Edukacji Narodowej.

GALERIA ZDJĘĆ

  Z tej okazji młodzież szkolna wraz z nauczycielami p. A.Stącel, p. E.Podstolak,    p. M.Liszka-Wołoszyn, p. B.Botwina i p. T.Krupińskim przygotowała interesujący program artystyczny. Obok tradycyjnych wierszy i piosenek pojawiły się scenki kabaretowe, które najbardziej rozbawiły przybylych gości i społeczność szkolną. Gromkimi brawami zakończył się występ młodych artystów. Prowadzący akademię Magda i Bartek złożyli wszystkim nauczycielom serdeczne podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud wlożony w ksztaltowanie młodych serc i umysłów.
Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Krystyna Sowa- członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, która zlożyła serdeczne życzenia i przekazała kwiaty na ręce Pani Wicedyrektor Moniki Nawojskiej. Swoją obecnością zaszczycił nas także ksiądz dziekan Wojciech Pac. Nie zabrakło podczas uroczystości przedstawicieli Rady Rodziców: p. Stanislawy Żyły, p. Marzeny Blok, p. Haliny Penc i p. Elżbiety Gonciarz, która w imieniu rodziców przekazała życzenia całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły.  

    Święto Edukacji Narodowej to doskonały moment, by docenić i nagrodzić trud pracowników oświaty. Pani Dyrektor Dorota Konieczna otrzymała Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

    Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznał nauczycielom Nagrody Starosty. Za swoją pracę i osiągnięcia zostaly nagrodzone panie: M. Lemiech i B. Bar. 

    Na wniosek dyrektora szkoly nauczycielom zasłużonym dla edukacji przyznano medale:  

Medal Komisji Edukacji Narodowej – p. G. Dzierdze i p. A.Puciowi,

Srebrny Medal za Długoletnia Slużbę – p. L.Szymańskiej, p. M.Pleśniak, p. E.Jodłowskiej-Zając,

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę –p. A.Słysz, p. D.Kozłowskiej, p. M.Nawojskiej i ks. P.Pernalowi.

 

Ponadto w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej Pani Wicedyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom oświaty: p.D.Płoskoń, p. M.Liszce-Wołoszyn,  p.M.Szlachcie, p.A.Bożek, p.A.Puciowi, p.L.Łazarowi oraz p.I.Hanus i p.S.Rączce.

Nagrodzonym nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.