Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

zaprasza 

uczniów klas trzecich gimnazjum

na cykl warsztatów pod hasłem PLANUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ,

które odbędą się w dniu 22 października 2013r. o godz. 1230

w budynku Zespołu Szkół w Kańczudze

Program warsztatów:

 

1230-1330  

  • warsztaty komunikacji interpersonalnej – sala 302

Prowadzący: dr Robert Słabczyński – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego

  • warsztaty sztuki kelnerskiej z elementami carvingu – sala 103

Prowadzący : mgr inż. Malgorzata Rozek-Ziobro – nauczyciel Zespołu Szkół w Kańczudze

  • warsztaty mlodego mechanika – sala 144

Prowadzący: mgr inż. Leslaw Łazar- nauczyciel Zespołu Szkół w Kańczudze

  • warsztaty technologii chemicznej – sala 202

Prowadzący: mgr Grażyna Dzierga – nauczyciel Zespołu Szkół w Kańczudze 

(każdy uczestnik deklaruje udzial tylko w jednym z powyższych warsztatów)

1330 -1340
wręczenie dyplomów uczestnikom warsztatów

1340-1400

poczęstunek: pieczone kiełbaski, ciepłe napoje

1400 – 1500 

koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

Zgloszenie udziału młodzieży gimnazjalnej przyjmujemy pod numerem telefonu:
16 642 38 30 do dnia 16 października 2013 roku. Decyduje kolejność zgloszeń.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY