„Z otwartymi dłońmi” – pod takim tytułem 14 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Kańczudze otwarta została wystawa poświęcona życiu i działalności misyjnej Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Pana Wojciecha Wintera oraz dzięki uprzejmości Pana Bogdana Romaniuka oraz Zarządu Fundacji im. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Doroty Koniecznej – Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze, która powitała licznie przybyłych gości, wśród nich: Pana Bogdana Romaniuka – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Fundatora Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, Ks. dra Stanisława Cieślaka SJ – kustosza wystawy oraz Członka Rady Programowej Fundacji, Pana Dariusza Bzdzikota – Sekretarza Zarządu Fundacji, Pana Leszka Kisiela – Wicestarostę Przeworskiego, Pana Jacka Sołka – Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, Panią Teresę Argasińską – Sekretarza Miasta i Gminy Kańczuga, Pana Emila Drąga – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze, Księdza Dziekana Wojciecha Paca, Pana Juliusza Wójcika – Nadleśniczego Nadleśnictwa Kańczuga, Panią Irenę Bachnacką – z ramienia Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kańczudze, przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Redakcji „Gazety Jarosławskiej”, a także Dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych, Rodziców, Uczniów i Grono Pedagogiczne.

Następnie Ks. dr Stanisław Cieślak SJ przybliżył postać Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego – jezuity pochodzącego z Huty Komorowskiej na Podkarpaciu, który mimo nieludzkich przeżyc doznanych w Auschwitz i Dachau, szerzył ideę miłości i pojednania. Przez większą część życia prowadził działalność duszpasterską w Zambii i przyczyniał się do rozwoju oświaty. Jego życiową dewizą staly się słowa: „Być blisko ludzi, do których zostałem posłany”.

Kolejnym punktem programu bylo wystąpienie Pana Dariusza Bzdzikota, który zaprezentował działalność Fundacji im. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

Podsumowaniem części oficjalnej była projekcja filmu autorstwa Państwa Julity i Rafała Wieczyńskich, poświęconego życiu i działalności misyjnej Kardynała Adama Kozłowieckiego.

Po zakończeniu uroczystości otwarcia zgromadzeni goście, uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć ekspozycję dokumentującą biografię i trud misyjny oraz osiągnięcia Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego.

Miłym akcentem był poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Tak ważna uroczystość była również okazją do zaprezentowania inicjatyw naszej szkoły związanych z działalnością misyjną. Od wielu lat szkoła współpracuje z Misją Betaré-Oya w Kamerunie, angażując się w akcję „Adopcja Serca” i organizując kiermasze wyrobów rekodzielniczych z Kamerunu. Dzięki spotkaniom z Siostrą Michalitką Assunta Słysz mlodzież poznaje zarówno realia pracy misyjnej, jak i jej znaczenie.

Wystawa „Z otwartymi dłońmi” umożliwia poznanie postaci wielkiego Misjonarza Afryki, który niósł potrzebującym wsparcie duchowe, miłosc i nadzieję.