W dniach od 16 do 24 listopada 2013 r. w naszej szkole obchodzony był Tydzień Edukacji Globalnej. TEG to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

GALERIA ZDJĘĆ

Najważniejszym wyzwaniem TEG jest uświadomienie mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań.

Działania w ramach tygodnia przygotował zespół uczniowski realizujący projekt edukacyjny „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” w składzie: Karolina Jamróz, Kornelia Mucha, Sandra Dytrych, Małgorzata Przegrocka i Paulina Hanas. Uczennice wykonały stałą ekspozycję o TEG. Pod okiem opiekunów projektu przygotowały prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły mającą na celu zapoznanie społeczności uczniowskiej z zagadnieniami pomocy humanitarnej i z ostatnimi wydarzeniami na Filipinach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone w klasach I LO i II LO przez p. A. Stącel i p. M. Liszke-Wołoszyn i 2 uczennice: Sandrę Dytrych i Karolinę Jamróz. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu pomocy humanitarnej i warunków życia ludzi w krajach globalnego południa. Młodzież ze szkoły uczestniczyła także w prezentacji filmów edukacyjnych z kanału YouTube dotyczących dzialań PAH. Filmy te dostarczyły uczniom wiadomości nt. złożoności świata i naszej roli jako jego obywateli. W związku z tragicznymi wydarzeniami na Filipinach w szkole odbyla się akcja charytatywna. Młodzież przeprowadzila zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Filipin, która następnie przekazano na konto PAH. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy. Na zakończenie TEG odbył się konkurs plastyczny, który polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu pod hasłem POMAGAM … .

Wszystkie podjete działania cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów.