W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 w naszej szkole realizowany będzie Projekt KIK/34:„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, a w nim zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.” Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności.

Projekt jest realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, instytucją współfinansującą jest Ministerstwo Zdrowia, partnerami akcji są: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast honorowy patronat nad Projektem objęła Minister Edukacji Narodowej. Na terenie naszej szkoły projekt będzie systematycznie wdrażany przy współpracy z nauczycielami oraz uczniami przez lidera projektu – nauczycielkę wychowania fizycznego mgr Eweline Podstolak.

Udział w Projekcie polega głównie na organizacji i dokumentowaniu podejmowanych przez szkołę działań prozdrowotnych, takich jak np. przeprowadzanie imprez sportowo-rekreacyjnych, prelekcji, audycji, konkursów itp. Całość przedsięwzięć podzielona jest na trzy etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Po I roku realizacji Projektu placówka, biorąca w nim udział otrzyma certyfikat zaangażowania, a po II roku placówka, która spełni kryteria wg otrzymanej dokumentacji, uzyska certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej.