Jedną z form działalności Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze jest przyznawanie stypendium uczniom Zespołu Szkół. Warunki przyznawania Stypendium określa Regulamin. Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać min.: Dyrektor szkoły, szkolne organizacje (w tym Samorząd Uczniowski ), nauczyciele i wychowawcy. Aby je otrzymać należy spełnić dwa kryteria, min. może to być zaangażowanie w życie społeczne szkoły, przyczynianie się do rozwoju szkoły poprzez realizację własnych pasji i zainteresowań, udział w wolontariacie, trudna sytuacja materialna.

 

Rok szkolny 2012/2013

I semestr Stypendium (po 250 zl) otrzymały uczennice:

   Natalia Hałys – kl. IV Technikum Żywienia,

   Magdalena Podwyszyńska – kl. II Liceum Ogólnokształcącego.

 

II semestr Stypendium (po 250 zł) otrzymali uczniowie: 

   Kornelia Mucha – kl. I LO

   Tomasz Kuźniar – kl. II LO

   Dorota Lewandowska – 3TŻ

 

    Rok szkolny 2013/2014

I semestr Stypendium (po 250 zł) otrzymały uczennice:

   Gabriela Jabłońska – kl.II Liceum Ogólnoksztalcącego

   Agnieszka Hejnosz – kl. II Technikum Żywienia                                 

 

 

                                         Uczennicom gratulujemy!

.