Mimo zbliżających się wakacji nasza młodzież bierze żywy udział w życiu szkoły. I tak w poniedziałek 10 czerwca uczniowie klasy I LO i II LO uczestniczyli w warsztatach pt. „Komunikacja niewerbalna” przygotowanych przez wykładowcę PWST-E panią dr Beatę Petrecką dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych tej uczelni. Warsztaty miały miejsce w budynku Zespołu Szkół z inicjatywy zespołu wychowawczego.

GALERIA ZDJĘĆ

Zajęcia odbyły się w dwóch 45-minutowych częściach, na które składał się obszerny wykład połączony z prezentacją oraz ćwiczenia praktyczne określające charakterystyczny dla ucznia typ komunikowania się. Tego typu ćwiczenia w postaci ankiety miały na celu pogłębienie wiedzy ucznia o samym sobie. Umożliwia to uświadomienie sobie stosowanych w codziennej komunikacji strategii i postaw wobec rozmówcy. W efekcie uczniowie zdobyli kompetencje pozwalające im na efektywniejsza i sprawniejsza komunikację z innymi ludzmi. Zdobyte umiejętności są dla nich szczególnie ważne ze względu na to, że często młodzi ludzie mają problemy z porozumieniem się z dorosłymi, ale także z rówieśnikami.

Przeprowadzone zajęcia były kontynuacją wspólpracy z jarosławską uczelnią, pod której honorowym patronatem jest Zespół Szkół.