W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole realizujemy projekt edukacyjny Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”. Uczestniczy w nim 30 szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Projekt objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz niemiecka organizacja pozarządowa arche noVa e.V z Drezna. Tegoroczna edycja projektu pod nazwą „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” jest elementem programu „Szkoła Humanitarna” realizowanego przez PAH od 2002 roku. Dotychczas wzięły w nim udział 173 szkoły z całej Polski.

Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do dostrzegania
i rozumienia globalnych wyzwań i współzależności oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa. Tematyka dotyczy problematyki dostępu do wody, żywnosci i edukacji oraz pomocy humanitarnej. Udział w projekcie to dla nauczycieli szansa wzbogacenia wiedzy z zakresu globalnego wymiaru problemów, które dotykają nas codziennie, wymiana doświadczeń z nauczycielami z Niemiec i z Polski, spotkanie z ciekawymi osobami z sektora pozarządowego z bogatym doświadczeniem w pracy humanitarnej oraz przedstawicielami instytucji oświatowych. Dla uczniów zaś to swietna okazja do zaangażowania sie w działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, uświadomienia zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaka oni sami w nich pelnią i zmiany, jakiej mogą dokonać. W trakcie realizacji projektu uczniowie nabędą umiejętności planowania, pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych dzialań.

Planowany harmonogram projektu w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia sie następująco:

  1. Wrzesień – październik 2013 – 3-dniowe szkolenie wprowadzające dla 2 nauczycieli i 2 uczniów z każdej szkoły
  2. Październik 2013 – czerwiec 2014 – kurs e-learningowy dla nauczycieli wspierający merytorycznie pogłębianie wiedzy i realizacje projektu.
  3. Listopad 2013 – maj 2014 – działania projektowe w szkołach.
  4. Styczeń – luty 2013 – międzynarodowe seminarium dla nauczycieli, mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresów tematycznych oraz wymianę doświadczeń z realizacji projektu z udziałem przedstawicieli ORE, MEN.
  5. Październik 2013 – maj 2014 – warsztaty dla uczniów, prowadzone w szkołach przez trenerów PAH.
  6. Czerwiec 2014 – 2-dniowa konferencją podsumowujacą działania szkół projekcie z wręczeniem certyfikatów Szkoły Humanitarnej.

Koordynatorami projektu z ramienia szkoły są nauczyciele: pani Agata Stącel i pani Małgorzata Liszka-Wołoszyn i uczennice: Karolina Jamróz kl. II LO i Kornelia Mucha kl. II LO.