26 kwietnia 2013 roku pożegnaliśmy uczniów klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego oraz klas czwartych Technikum.

GALERIA ZDJĘĆ

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świetą w Kościele Parafialnym. Część oficjalna odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Konieczna, która powitała wszystkich zebranych oraz podsumowała ostatni rok szkolny. Pani Dyrektor wręczyła ponadto uczniom, którzy z wyróżnieniem ukonczyli szkołę, świadectwa i nagrody książkowe oraz statuetki za osiągnięcia sportowe, pogratulowała i nagrodziła także tych, którzy reprezentowali szkole w licznych konkursach i angażowali się w życie szkoły. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców. Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy drugiej liceum oraz klas trzecich technikum pod opieką wychowawców. Maturzyści mogli też odbyć krótką podróż w czasie dzięki prezentacji, na którą złożyły się ich szkolne fotografie zarówno sprzed lat, jak i sprzed kilku ostatnich dni. Nie zabraklo życzeń dla maturzystów w imieniu społeczności uczniowskiej, która zostaje w murach szkoły. Uroczystość zakończyło wręczenie maturzystom przez młodszych kolegów pamiątkowych upominków w postaci biretów. W imieniu maturzystów wystąpiła Beata Rząsa, która podziękowała za przygotowany program artystyczny, a Dyrekcji Szkoly oraz całemu Gronu Pedagogicznemu za trud nauczania, troskę i opiekę w czasie lat spędzonych w szkole.

Dla uczniów klas III i IV rozpoczęły się najdłuższe wakacje w życiu, jednak przed nimi jeszcze egzaminy maturalne i zawodowe…

Drodzy Koledzy i Koleżanki – życzymy POWODZENIA!!!