Głównym celem projektu „Przedsiebiorcze Szkoły” realizowanym w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie było zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacja kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

GALERIA ZDJĘĆ

Projekt zakładał wprowadzenie do programu nauczania Podstaw przedsiębiorczości oraz Ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, przede wszystkim gier symulacyjnych- Wirtualny Doradca (WD) i Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne (IPP). W tym roku szkolnym WD prowadziła p. Donata Kozłowska, a IPP p. Ewa Jodłowska- Zając. Najlepszy zespół w grze WD oraz IPP otrzyma cennę nagrody w postaci tabletów, zaś wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają certyfikaty.

W dniu 20 czerwca 2013 r. uczniowie klasy 2 LO Kamila Żyla, Magdalena Podwyszyńska i Tomasz Pilch wzięli udział w konferencji podsumowujacej projekt „Przedsiębiorcze Szkoły”. Na początku konferencji ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze wyniki w grach symulacyjnych ze wszystkich szkół z województwa podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego bioracych udział w tym projekcie. Nasz zespół TMT Company reprezentowany przez Miłosza Puzio, Tomasza Pilcha i Tomasza Juche zajął III miejsce.

Ponadto mlodzież miała możliwość uczestniczenia w 2 warsztatach: „Klockonomia” oraz „Techniki szybkiego uczenia się i zapamietywania”. Nauczycielom zaś zorganizowano warsztaty „Humor w dydaktyce”.


                                    Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!