Od 7 do 22 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Kańczudze odbywały się egzaminy maturalne. Chęć przystąpienia do matury zgłosiło 56 tegorocznych absolwentów liceum i technikum (klasa III LO – 31 osób, klasa IV TŻ – 7 osób, IV TH -13 osób, IV TM- 5 osób) oraz 21 ubiegłorocznych.

GALERIA ZDJĘĆ

Wyniki egzaminów nasi maturzyści poznają 28 czerwca. Życzymy im, aby były jak najlepsze!