Zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły do wzięcia udziału w III SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNO–FIZYCZNO-INFORMATYCZNYM „SPRAWNY UMYSŁ”. Zadania konkursowe oparte będą na treściach obowiązujacej podstawy programowej dla przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka.

 

Do zdobycia atrakcyjne nagrody rzeczowe. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki do 19 marca 2013 roku.

REGULAMIN III SZKOLNEGO KONKURSU

MATEMATYCZNO-FIZYCZNO–INFORMATYCZNEGO
„SPRAWNY UMYSŁ”

I. Cele konkursu:

1. Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej, fizycznej i informatycznej.

2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

3. Ksztaltowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości.

4. Stosowanie w praktyce wiedzy matematycznej, fizycznej i informatycznej.

II. Uczestnicy  

KONKURS MATEMATYCZNO–FIZYCZNO–INFORMATYCZNY
„SPRAWNY UMYSŁ” 

jest konkursem interdyscyplinarnym obejmującym wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół w Kańczudze.

III. Przebieg konkursu  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

1. Pierwszy etap konkursu.

a) I etap konkursu trwa 45 minut.

b) Uczniowie rozwiązują zadania zamknięte (test jednokrotnego wyboru) po dziesięć zadań z każdego przedmiotu.

c) Uczestnicy rozwiązują zadania konkursowe indywidualnie.

d) W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

e) W czasie konkursu uczniowie mogą korzystać z tablic matematycznych oraz tablic fizycznych.

f) Każdy uczestnik posiada prosty kalkulator, przybory szkolne, przyrządy do geometrii.

2. Drugi etap konkursu.

a) W drugim etapie biorą udział zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

b) Uczniowie zakwalifikowani do drugiego etapu rozwiązują zadania otwarte (po dwa zadania z matematyki, fizyki oraz z informatyki – zadania z informatyki rozwiązywane są przy komputerach).

c) Zawody na obu etapach prowadzone są w formie pisemnej.

d) II etap konkursu trwa 60 minut.

e) Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie.

f) Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwała szkolna komisja konkursowa.

g) Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom następuje w dniu jego odbywania się.