W ramach projektu „Aktywne szkolna rzecz globalnej odpowiedzialności” nasza szkoła w ciągu roku szkolnego 2013/2014 zrealizuje dwa projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej na temat pomocy humanitarnej i prawa dostępu do wody.

GALERIA ZDJĘĆ

W I semestrze realizujemy projekt pod nazwą „Dostrzegajmy innych – bądźmy humanitarni”. Zespół uczniowski – uczennice z kl. II LO w składzie: Karolina Jamróz, Kornelia Mucha, Sandra Dytrych, Małgorzata Przegrocka i Paulina Hanas wyznaczyły sobie następujące cele projektu: zapoznanie społecznosci uczniowskiej z pojęciem pomocy humanitarnej i z przykładami pomocy humanitarnej PAH, poznanie glównych zasad dobrej pomocy humanitarnej i jak ja mogę włączyc się w pomoc humanitarną. Opiekunami projektu są p. A. Stącel i p. Małgorzata Liszka-Wołoszyn.

Harmonogram działań w ramach projektu jest następujący:

  1. Uruchomienie zakładki dotyczącej realizowanego projektu na stronie internetowej szkoły i artykuł w prasie lokalnej.
  2. Pozyskiwanie informacji nt. pomocy humanitarnej.
  3. Wykonanie stałej ekspozycji dotyczącej wspólpracy szkoly z PAH i realizowanym w I semestrze projekcie.
  4. Przygotowanie materiałów poświęconych zagadnieniom humanitaryzmu i wolontariatu, a także zasad dobrej pomocy humanitarnej i przykładów pomocy humanitarnej PAH, które wykorzystane zostana przez wychowawców każdej z klas w szkole na wybranych godzinach wychowawczych.
  5. Kampania informacyjna w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (prelekcja, warsztaty z uczniami, konkurs plastyczny, prezentacja filmów)
  6. Akcja charytatywna – zbiórka pieniedzy dla PAH.
  7. Artykuł w prasie lokalnej nt. zakończenia projektu.

Mamy nadzieję, że nasz projekt zostanie mile odebrany przez społeczność uczniowską i uczniowie wykorzystają w przyszłości zdobytą wiedzę.