W dniu 11.05.2012 grupa uczniów z klasy I LO o profilu polonistyczno-dziennikarskim wzięła udział w spotkaniu z panią prof. dr hab. Ewa Skwara – pracownikiem Latynistyki Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbyło się na Uniwersytecie Rzeszowskim.

GALERIA ZDJĘĆ

Podczas wykładu młodzież zapoznała się m.in. z historią komedii rzymskiej i jej percepcją, twórczością Plauta oraz uzupełniła wiadomości na temat teatru antycznego. Uczniowie mieli także okazję wysłuchać opinii na temat starożytnej komedii „Hetery”, której premiera odbyla się 12 maja br.

w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Do obejrzenia sztuki gorąco zachęcał sam dyrektor teatru pan Remigiusz Caban.

Udział młodzieży w spotkaniu był cennym doświadczeniem i doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką studiowania na kierunkach humanistycznych. Młodzież zgodnie z zainteresowaniami poszerzyła i uzupelniła wiadomości, ale nie tylko… Wszystkim udzieliła się atmosfera panująca na uczelni a sam wykład stał się „ucztą duchową” dla słuchających.