29 marca 2012 roku pedagog szkolny p. K. Kulig zorganizowała wyjazd dla 50 maturzystów z liceum i technikum naszej szkoły na DZIEŃ OTWARTY Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Podczas spotkania młodzież zapoznała się z ofertą dydaktyczną największej na Podkarpaciu publicznej uczelni zawodowej, z kadrą dydaktyczną i studentami poszczególnych kierunków studiów oraz przedstawicielami organizacji studenckich i kół naukowych. Uczniowie zwiedzili nowoczesną i w pełni skomputeryzowaną Bibliotekę oraz wybrane przez siebie instytuty: Ekonomii i Zarządzania, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej. W trakcie dnia otwartego maturzyści uzyskali informacje o kryteriach przyjęć oraz zasadach rekrutacji w roku akademickim 2012/2013, o sprawach bytowych studentów, wzięli również udział w multimedialnych prezentacjach i pokazach fizycznych.

Na zakończenie pobytu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, każdy otrzymał pączka oraz kiełbaskę lub grochówkę do wyboru. Wyjazd na tegoroczny Dzień Otwarty zaliczamy do udanych. Niektórym uczniom tak spodobał się nowoczesny kampus uczelni i perspektywa studiowania, że powrócą tu jesienią. Opiekę nad młodzieżą pełniły p. L. Szymańska i p. B. Bar.