Umowa o partnerstwie, wzajemnej współpracy i honorowym patronacie zawarta w dniu 03.07.2012 w Jrosławiu pomiędzy:

Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza

ul. Czarneckiego 16, 37-500 Jarosław, reprezentowaną przez Rektora-prof.nadzw.dr hab. Wacława Wierzbieńca 

a

Zespołem Szkół w Kańczudze

ul. M.Konopnickiej 6, 37-220 Kańczuga,  reprezentowanym przez Dyrektora-mgr Dorotę Konieczną.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu obejmuje patronat honorowy nad Zespołem Szkół w Kańczudze. Partnerzy umowy deklarują niniejszym wolę umacniania i wspierania przyjacielskich kontaktów oraz wzajemnej współpracy.