TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

K 2 – prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

PROGRAM ROZSZERZONY – geografia, język angielski 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym sie rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* organizowanie działalności, imprez i usług turystycznych,

* obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych,

* rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się bedzie w nowoczesnej pracowni hotelarskiej, a zawodowe kształcenie praktyczne zapewniamy na terenie szkoły. Miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w renomowanych ośrodkach hotelarskich w regionie, w ośrodkach nadmorskich (np. Gdańsk) i górskich (np. Solina, Czarna).

W tym typie szkoły nauczane bedą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) – do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

W związku z realizacją przez szkołę od 1 września 2012 r. unijnego projektu z działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczniowie bedą mieli możliwość odbycia miesięcznych STAŻY, za które otrzymają wynagrodzenie. Zakłady pracy zostaną wskazane w trakcie trwania roku szkolnego (m.in. Ośrodek Wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze, Arłamowie). Każdy uczen będzie mógł korzystać również z darmowych podreczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego. Zapewniamy ukończenie bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. B z opłaconym egzaminem, kursu cateringu, kursu barmana i kursu kasy fiskalnej.

DODATKOWO – Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowan, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w płatnych kursach (np. przewodnik turystyczny, pilot, wycieczek krajowych i zagranicznych), a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne – pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku bedą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży handlowo – usługowej np. w biurach podróży, przy realizacji imprez turystycznych, wycieczek, wyjazdów integracyjnych, wczasów rodzinnych, a także do samodzielnego prowadzenia własnej działalności usługowej. Dalsze kształcenie: kierunki turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie itp.